top of page

Trung tâm Sức khỏe Phụ nữ Penrith cung cấp các dịch vụ hỗ trợ Tư vấn Tổng quát và Khủng hoảng / Chấn thương toàn diện, được thông báo về chấn thương và lấy khách hàng làm trung tâm để nâng cao sức khỏe tinh thần và cảm xúc của phụ nữ.
 

Tư vấn tại Trung tâm giả định một khuôn khổ dựa trên thế mạnh dựa trên sự hiểu biết và phản ứng với tác động của chấn thương, nhấn mạnh sự an toàn về thể chất, tâm lý và tình cảm.

Trong đại dịch COVID-19, chúng tôi đang cung cấp dịch vụ tư vấn qua điện thoại và video. Chúng tôi dự định sẽ tiếp tục các dịch vụ mặt đối mặt ngay sau khi nó an toàn cho tất cả mọi người.

Dịch vụ tư vấn

MON, TUE, WED, THURS

Image by Priscilla Du Preez

Các chương trình hỗ trợ phụ nữ và những người đa dạng về giới tính trên 18 tuổi ở khu vực Penrith, những người có nhu cầu được hỗ trợ về sức khỏe tâm thần. 

CÁCH CHÚNG TÔI TRỢ GIÚP

Trung tâm Sức khỏe Phụ nữ Penrith cung cấp hỗ trợ sức khỏe tâm thần có thể tiếp cận và giá cả phải chăng dưới hình thức các buổi tư vấn và các nhóm trị liệu được thông báo về chấn thương.

Chúng tôi coi khách hàng như những chuyên gia trong cuộc sống của chính họ và coi trọng những trải nghiệm trong quá khứ và hiện tại của cá nhân khách hàng. Với việc cung cấp một môi trường chân chính, chấp nhận và đồng cảm, chúng tôi hy vọng khách hàng có thể khai thác các nguồn lực, năng lực, niềm tin, giá trị và khả năng to lớn của chính họ để tự hiểu nhằm xây dựng lại cảm giác kiểm soát và trao quyền trong cuộc sống của họ.

For more information or to book:

Website_image_CalltoAction.png

Women’s Health Centres are in danger of having to close their doors or significantly reduce services due to decades of under investment by the New South Wales Government.
 

We need your help to survive. NSW politicians must show their commitment to gender equality by committing to adequately funding Women’s Health Centres across the state.

Follow our Socials

Keep up to date with the mission and share your thoughts using #fundwomenshealthnsw

Email your MP

Let your local MP know that you value the Women's Health Centre in your region.

letter.png
shareonline.png
bottom of page