top of page
Image by Lawrence Makoona

TIN TỨC

Luôn cập nhật các vấn đề quan trọng đối với cộng đồng của chúng tôi.

Image by Shane Rounce

CÁC NHÓM

Đăng ký các nhóm trị liệu mà PWHC cung cấp.

Image by Annemarie Grudën

SỰ KIỆN

Tham gia các sự kiện PWHC.

Trang web này đang được xây dựng và có thể thiếu một số thông tin.

Vui lòng liên hệ với Dịch vụ Y tế Phụ nữ Penrith nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào hoặc yêu cầu hỗ trợ. Cảm ơn bạn đã kiên nhẫn và hiểu biết của bạn.

2PsUqN5YZKR2wm8qOGdx_1646538784373.webp
Website_image_CalltoAction.png

Women’s Health Centres are in danger of having to close their doors or significantly reduce services due to decades of under investment by the New South Wales Government.
 

We need your help to survive. NSW politicians must show their commitment to gender equality by committing to adequately funding Women’s Health Centres across the state.

Follow our Socials

Keep up to date with the mission and share your thoughts using #fundwomenshealthnsw

Email your MP

Let your local MP know that you value the Women's Health Centre in your region.

letter.png
shareonline.png
bottom of page